Tabulky

 
Nacházíte se: 3 - Práce, sociální statistiky / 33 - Školství, kultura, zdravotnictví
Objekty 1 - 20 z 32
Počet zobrazených objektů na stránce
Zobrazit stránku:   12    
        | Kód         | Název         | Období         | Území     | T         | G          M
KUL0010UU * Divadla 2008-2013 Česká republika  
KUL0020UU * Muzea, galerie a památníky 2008-2013 Česká republika    
KUL0030UU * Památkové objekty s kulturním využitím 2008-2013 Česká republika  
KUL0040PU_KR * Knihovny 2008-2013 Česká republika, Kraje
KUL4260UC Rozdělení dotací pro sportovní reprezentaci 2000-2013 Česká republika  
ZDR5012PU_OK * Zabezpečení zdravotní péče 2008-2013 Česká republika, Kraje, Okresy  
ZDR5022PU_OK * Nemocensky pojištění a pracovní neschopnost 2005-2013 Česká republika, Kraje, Okresy  
ZDR5032PU_OK * Průměrné procento pracovní neschopnosti 2004-2013 Česká republika, Kraje, Okresy  
ZDR5042PU_OK * Vybrané ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva 2007-2013 Česká republika, Kraje, Okresy  
VZD0010PU_KR * Počty žáků a studentů podle úrovně vzdělávání v krajích 2005-2012 Česká republika, Kraje
VZD0020UU * Počty žáků a studentů podle úrovně vzdělávání 2005-2012 Česká republika  
VZD0030CU Počty žáků a studentů podle formy vzdělávání 2005-2012 Česká republika  
VZD4010UC * Školy podle typu 2007-2012 Česká republika, Regiony, Kraje, Okresy, SO ORP, Obce, Euroregiony, Městská část (obvod)  
VZD4100PU_KR * Veřejné a soukromé vysoké školy podle krajů 2007-2012 Česká republika, Kraje
VZD6010UC * Školská zařízení 2007-2012 Česká republika, Regiony, Kraje, Okresy, SO ORP, Obce, Euroregiony, Městská část (obvod)  
ZDR0010PU_KR * Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů 2006-2012 Česká republika, Kraje    
ZDR0020UU * Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle skupin CZ-NACE 2009-2012 Česká republika, Kraje    
ZDR0030PU_KR * Nemocnice (lůžková část) podle krajů k 31.12. 2006-2012 Česká republika, Kraje    
ZDR5060UU * Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle CZ-NACE 2009-2012 Česká republika, Kraje    
KUL0100UU * Medaile získané českými sportovci na mistrovstvích světa ve vybraných sportech 2007-2010 Česká republika  
Objekty 1 - 20 z 32
Počet zobrazených objektů na stránce
Zobrazit stránku:   12    
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 28.08.2015 02:10