Metainformation on data

Item Value
Value: 1,060.1
Indicator: Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší
Subject specification: Kategorie zdrojů emisí: REZZO 1-3 (bez mobilních zdrojů)
Znečišťující látky a metody jejich stanovení: Oxid uhelnatý (CO)
Unit of measure: tuna (tisíc kilogramů)
Type of release: Final with no further revision
Region: Písek
Period: Year 2009