Metainformation on data

Item Value
Value: 116.4
Indicator: Industrial producer price index
Subject specification: Klasifikace produkce: Základní kovy, hutní a kovodělné výrobky
Unit of measure: percent
Type of value: Average value
Type of release: Final with no further revision
Region: Czech Republic
Period: July - September 2008 / January - December 2005