Metainformation on data

Item Value
Value: 105.5
Indicator: Industrial producer price index
Subject specification: Klasifikace produkce: Dřevo upravené; dřevěné, korkové, proutěné a slaměné výrobky (kromě nábytku)
Unit of measure: percent
Type of value: Basic index
Type of release: Final with no further revision
Region: Czech Republic
Period: March 2008 / January - December 2005