Metainformation on classification

Item Value
Classification title: Obce s rozšířenou působností
Classification code: 0065
Code: 8109
Text: Hlučín
Validity: 01.01.2003 - 31.12.2999