Metainformation on classification

Item Value
Classification title: Obce s rozšířenou působností
Classification code: 0065
Code: 3103
Text: Český Krumlov
Validity: 01.01.2003 - 31.12.2999