Metainformation on classification

Item Value
Classification title: Číselník charakteru stavby
Classification code: 1259
Code: 02
Text: Rodinné domy
Validity: 01.01.1999 - 31.12.2013
Definition: Rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místnosti a prostorů určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.